Fashion & More | Sinds 1935

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Burger Reeuwijk B.V., handelend onder de naam Burger Fashion, gevestigd aan Miereakker 22, 2811 BB, Reeuwijk. KvK-nummer: 88529762 met bijbehorend BTW-nummer: NL864670771B01.

1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Burger Reeuwijk georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.3. Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met Burger Fashion.

1.5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen zoals als volgende opgenomen.

1.6. Website: www.burgerreeuwijk.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verband houdende aanbiedingen en leveringen van Burger Fashion, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van Burger Reeuwijk door middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’.

2.3. De Algemene Voorwaarden zijn ook in PDF-formaat op te vragen via de website.

Artikel 3. Informatie

3.1. Verkoper is Burger Fashion, Miereakker 22, 2811 BB, Reeuwijk, e-mailadres: info@burgerreeuwijk.nl

3.2. De belangrijkste kenmerken van het product, de prijs en de kosten van aflevering worden tijdens de bestelprocedure duidelijk aangegeven aan de klant.

3.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.4. Burger Reeuwijk is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

3.5. Het factuur- en afleveradres van de klant dient in Nederland, België of Frankrijk te liggen. Dit adres mag geen postbus zijn.

Artikel 4. Aanbiedingen

4.1. Aanbiedingen en prijzen van Burger Fashion zijn geldig gedurende de op de website aangegeven termijn.

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij de klant kan weten dat er sprake is van een vergissing of fout, binden Burger Fashion niet.

Artikel 5. Overeenkomst/betaling/levering

5.1. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Burger Fashion via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld:

  • de identiteit en het adres van Burger Fashion;
  • de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;
  • de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product;
  • de kosten van aflevering;
  • de wijze van betaling;
  • de wijze van aflevering;
  • de mededeling dat de klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.2. De klant dient de betalingen aan Burger Fashion volgens de in de orderbevestiging aangegeven methode te voldoen.

5.3. Zodra de volledige betaling door Burger Fashion is ontvangen, stuurt Burger Fashion het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, aan de klant. Door het combineren van een fysieke winkel met een webshop, kan het zijn dat het door u via de webshop bestelde artikel onverhoopt toch niet bij ons op voorraad is. Mocht dit zich voordoen dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op, telefonisch of via e-mail.

5.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal Burger Fashion de eventueel reeds door de klant betaalde aanschafprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling aan de klant terugbetalen. Het ontvangen van een tegoedbon behoort tot de mogelijkheden.

5.5. Zodra het te leveren product is afgeleverd bij PostNL/PostNL-punt, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de klant. Het adres dat de klant aan Burger Fashion heeft opgegeven geldt als afleveradres.

Artikel 6. Ruilen

6.1. Artikelen gekocht in de webshop kunnen worden geruild in de winkel. Voor een nieuwe maat of variant kunt u ook via de webshop een nieuwe bestelling plaatsen. Wanneer het omgeruilde artikel wordt teruggestuurd, houden wij de verzendkosten van €5,99 in op het aankoopbedrag.

6.2. Ondermode evenals accessoires kan wegens hygiëne redenen niet worden geretourneerd of geruild via de webshop of in de winkel.

6.3. Artikelen met een korting van 40% of meer kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Artikel 7. Retourneren

7.1. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, kan de klant het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst terugzenden aan Burger Fashion, waarna Burger Fashion vervolgens binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht de klant per e-mail zal informeren.

7.2. Verzending van de retour dient plaats te vinden naar het volgende adres: Burger Fashion, Miereakker 22, 2811 BB, Reeuwijk. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de klant te ontvangen verzendbewijs. De klant dient dit verzendbewijs te bewaren tot het geld is retour gestort op de rekening. Mocht de klant besluiten het verzendbewijs niet te bewaren, vervalt de garantie. Burger Fashion raadt klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de klant de zending heeft ontvangen.

7.3. Op de website www.burgerreeuwijk.nl is een retourformulier ter beschikking gesteld. Het retourformulier is ook bijgevoegd als bijlage bij de verzendbevestiging. Bij een terugzending door de klant dient het retourformulier volledig te zijn ingevuld door de klant. Bij ontbreken van een retourformulier wordt de terugzending niet in behandeling genomen door Burger Fashion.

7.4. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant, dit staat vermeld op de website.

7.5. Bij het terugzenden van het product door de klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd, met aangehechte kaartjes en in de originele, onbeschadigde verpakking te zitten. Burger Fashion raadt de klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van de retourverpakking of het originele verpakkingsmateriaal waarin de klant de zending heeft ontvangen.

7.6. Burger Fashion is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.7. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de klant voldoet kan de klant het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst ook terugbrengen in de winkel. De artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd met aangehechte kaartjes te zijn en in de originele, onbeschadigde verpakking te zitten. Bij het ruilen dient een aankoopbewijs en retourformulier te worden overgelegd. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de factuur verstaan.

7.8. Indien Burger Fashion de reclamering gegrond acht, wordt na overleg met de klant, het relevante product gerepareerd, vervangen of vergoed. Het ontvangen van een tegoedbon behoort ook tot de mogelijkheden.

7.9. Ondermode en accessoires kunnen wegens hygiënische redenen niet worden geretourneerd of geruild via de webshop of in de winkel.

7.10. Artikelen die via de webshop worden gekocht met een korting van 40% of meer kunnen niet geruild of geretourneerd worden via de webshop of in de winkel.

7.11. Artikelen die getoond worden in de live-video’s op Facebook kunnen niet geruild of geretourneerd worden

7.12. Aankopen die gedaan worden in de winkel kunnen geruild of geretourneerd worden. Hierbij wordt geen geld teruggegeven. Het aankoopbedrag wordt via een tegoedbon uitgeschreven. De tegoedbon is 2 jaar geldig na datum van uitgifte.

7.13. Afgeprijsde artikelen die in de winkel worden gekocht kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Artikel 8. Garantie

8.1. Burger Fashion hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product.

8.2. Op ritsen wordt standaard geen garantie gegeven.

8.3. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigings e-mail als genoemd.

Artikel 9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht is Burger Fashion niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.

Artikel 10. Cadeau- en tegoedbonnen

10.1. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na datum van uitgifte.

10.2. Tegoedbonnen verkregen na een retour in de winkel hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na datum van uitgifte.

10.3. Promotiecodes met betrekking op retouren vanuit de webshop hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na datum van uitgifte.

Ontdek onze nieuwste items